Privacy Statement

 

Employer Branding en Blijemedewerker.nl zijn instrumenten die worden aangeboden door Timing Personeelsdiensten B.V. Timing respecteert de privacy van bezoekers van haar website(s). Timing draagt zorg voor vertrouwelijke behandeling van de persoonsgegevens die haar worden verschaft. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. Timing is verwerkingsverantwoordelijke. Dat betekent dat Timing het doel en de middelen van de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Ten aanzien van de Blijemedewerker.nl geldt Timing als verwerker.

Persoonsgegevens die wij verwerken

 

Timing verwerkt persoonsgegevens over u doordat u onze website bezoekt, gebruik maakt van diensten die wij via Employerbrandingmonitor.nl, Employerbranding.timing.nl en Blijemedewerker.nl aanbieden en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt via deze tools. Hieronder treft u een overzicht aan van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bedrijfsnaam;
 • KvK nummer;
 • Alleen bij Employer Branding analyse: Website-URL van uw organisatie;
 • Alleen bij Employer Branding analyse: Informatie over uw werknemersconcurrenten;
 • Overige zaken zoals opgenomen in onderstaande cookieverklaring.

Doeleinden van de gegevensbewerking

 

Timing verwerkt persoonsgegevens op basis van de wettelijke grondslagen toestemming en uitvoering overeenkomst. De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

 1. Identificatie, authenticatie en autorisatie van gebruikers;
 2. In kaart brengen en presenteren van informatie met betrekking tot werkgeversmerken van organisaties;
 3. Factureren van diensten;
 4. Behandelen van klachten en/of vragen;
 5. Versturen van nieuwsbrieven;

Bewaartermijn

 

Timing zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Cookieverklaring

 

Employer Branding maakt gebruikt van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw internetbrowser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Het cookie zorgt ervoor dat uw browser wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. Employer Branding verzamelt deze gegevens voor het tonen van websitestatistieken en verbetering van de navigatie op de website. Employer Branding maakt gebruik van:

 1. Tracking cookies: hiermee worden gegevens verzameld over surfgedrag. Gegevens die worden verzameld zijn onder andere type apparaat, locatie, browser en referrer-URL;
 2. Sessie cookie: met behulp van een sessie cookie kan worden gezien welke onderdelen van de website met dit bezoek zijn bekeken. De dienst kan daardoor zoveel mogelijk worden aangepast op het surfgedrag van bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra de webbrowser wordt afgesloten.

De laatste 3-cijfers van het IP-adres zijn geanonimiseerd, zodat deze cookies geringe inbreuk maken op uw privacy. Bij het bezoeken van de website(s)wordt u toestemming gevraagd middels een cookiemelding of wij uw statistieken mogen verzamelen of niet.

Rechten

 

U hebt het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook hebt u het recht uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet te laten verwerken of over te dragen. U dient zich te kunnen legitimeren en te kunnen aantonen dat de gegevens daadwerkelijk van u zijn. Verzoeken kunt u schriftelijk richten aan onderstaand adres:

Timing Personeelsdiensten B.V.

T.a.v. Employer Branding of Blijemedewerker.nl

Deventerstraat 15-2

7311 BH APELDOORN

 

Per telefoon op 055-5805800

Of via e-mail op: employerbranding@timing.nl

Timing heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming, deze is bereikbaar op fg@timing.nl

Klachten

 

Mocht u, nadat Timing of de Functionaris u een antwoord heeft gegeven, een klacht willen indienen in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u dat doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Aanpassen Privacy Statement

 

Timing behoudt zich het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen publiceren wij op de website.